محصولات شرکت

محصولات شرکت شامل بسته های زیر می باشد

باند فایبر گلاس

واحد بر اساس رول است

باند گچی

واحد بر اساس رول است

آتل های گچی

واحد بر اساس عدد است

ماسک

واحد بر اساس عدد است

سفارشات

سفارش های ثبت شده شما

لطفا اطلاعات خود را وارد کنید